Kancelaria Radcy Prawnego

Adama Malinowskiego

Prawo zamówień publicznych

  • pomoc i obsługa procesu udzielenia/uzyskania zamówienia publicznego zarówno dla zamawiających jak i wykonawców,
  • przygotowanie i prowadzenia postępowania przetargowego,
  • optymalizacja strategii działania mająca na celu uzyskanie zamówienia (wygranie przetargu),
  • sporządzanie i opiniowanie pism, zapytań, wniosków, ofert, regulaminów, formularzy i innej dokumentacji przetargowej,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie odwołań od decyzji i reprezentacja przed KIO i sądami powszechnymi,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.