Kancelaria Radcy Prawnego

Adama Malinowskiego

Prawo administracyjne

 • obsługa prawna organów administracji publicznej (urzędów miast, gmin i starostw, urzędów wojewódzkich, urzędów pracy, itp.), w tym:
  • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, umów, postanowień i innych aktów wydawanych przez jednostki administracji,
  • opiniowanie bieżącej działalności obsługiwanej jednostki pod kątem zgodności z przepisami prawa,
  • zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami,
  • redagowanie pism procesowych,
  • pomoc prawna w sprawach kadrowych,
  • obsługa prawna procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych.
 • reprezentowanie Klientów indywidualnych i biznesowych w postępowaniach przed jednostkami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • prawo budowlane,
 • sporządzania skarg kasacyjnych do NSA,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.