Kancelaria Radcy Prawnego

Adama Malinowskiego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę,
  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • reprezentacja Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • reprezentacja przed ZUS,
  • opracowywanie umów o zakazie konkurencji,
  • dochodzenie odszkodowań w sprawach pracowniczych,
  • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,

  • zwolnienia grupowe,

  • postępowania sądowe związane z uprawnieniami emerytalno-rentowymi Klientów,

  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy,