Kancelaria Radcy Prawnego

Adama Malinowskiego

Prawo cywilne

  • opracowywanie i opiniowanie projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.