Kancelaria Radcy Prawnego

Adama Malinowskiego

Postępowanie przed sądem pracy

Autor: Adam Malinowski

Wydawnictwo: Infor

 

Sądy pracy rządzą się swoimi prawami i specyficzną procedurą. Publikacja omawia szczegółowo proces przed sądem pracy, prowadząc Czytelnika przez jego wszystkie etapy - począwszy od wytoczenia powództwa, przez wstępne badanie sprawy, rozprawę, postępowanie dowodowe, wyrokowanie i postępowanie odwoławcze. Prezentowana problematyka jest ujęta pod kątem praktycznym, zobrazowana licznymi przykładami i doświadczeniem sądowym autora.