Kancelaria Radcy Prawnego

Adama Malinowskiego

Prawo zamówień publicznych

Autor: Adam Malinowski
Wydawnictwo: INFOR Grupa

 

Książka zawiera praktyczną wykładnię przepisów o zamówieniach publicznych, orzecznictwo i liczne przykłady z działalności przedsiębiorców i kontaktów wykonawców z urzędami. Dzięki lekturze przedsiębiorcy nie tylko poznają swe prawa i obowiązki, ale również dowiedzą się jak złożyć ofertę, wpłacić wadium, prowadzić dokumentację, zgłosić zastrzeżenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy odwołać się od niekorzystnego wyniku przetargu. Książka zawiera ponadto wybór aktów szczegółowych z zakresu zamówień publicznych.